Vaa Vaya Ne Vadal Song Lyrics – Dhara Shah

Spread the love

Presenting The Vaa Vaya Ne is a traditional Gujarati Song. This Song sung by Dhara Shah.

Song : Vaa Vaya Ne Vadal

Singer : Dhara Shah

Vaa Vaya Ne Vadal Song Lyrics

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
ગોકુળમાં ….
Ho
ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર,
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે મળવા તે ના’વો શા માટે
તમે મળવા તે ના’વો શા માટે
નહીં આવો તો નંદજીની આણ …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે ગોકુળમાં ગોધન ચોરંતા,
તમે ગોકુળમાં ગોધન ચોરંતા,
તમે છો રે સદાના ચોર …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા
તમે કાળી તે કામળી ઓઢંતા,
તમે ભરવાડના ભાણેજ …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા,
તમે વ્રજમાં તે વાંસળી વાજંતા,
તમે ગોપીઓના ચિત્તના ચોર …
મળવા આવો સુંદીરવર શામળિયા.
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,
વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં,

Leave a Comment